Home


WELKOM bij

DE ZOETE RUST

EFT-praktijk (Emotional Freedom Techniques)

Boost jouw emotionele welzijn !

Nieuw ! Vanaf het najaar 2017 ook EFT sessies mogelijk in het Holistisch Instituut te Brugge. Neem een kijkje voor de zitdagen bij contact of op www.hetholistischinstituut.be.